Share
Nghệ An

Nghệ An

Pano Hưng Đạo - Hưng Nguyên - Nghệ An

  • Vị trí: Google Maps
  • Tầm nhìn: 500m
  • Hướng nhìn: Như trên sơ đồ
  • Kích thước: 10m x 20m x 2 mặt
  • Chất liệu: Khung sắt mặt bạt
  • Trên 5.000 lượt người qua lại/ngày

Các vị trí Quảng cáo