Share
Nghệ An

Nghệ An

Pano chợ Vinh

  • Vị trí: Google Maps
  • Tầm nhìn: 1000m
  • Hướng nhìn: Theo ảnh chụp
  • Kích thước: 6m x 12m x 1 mặt
  • Chất liệu: Khung sắt mặt bạt
  • Trên 30.000 lượt người qua lại/ngày

Các vị trí Quảng cáo