Share
Nghệ An

Nghệ An

Pano bến xe phía Bắc - TP Vinh

  • Vị trí: Google Maps
  • Tầm nhìn: 1000m
  • Hướng nhìn: Theo ảnh chụp
  • Kích thước: 8m x 16m x 2 mặt
  • Chất liệu: Pano 1 trụ thép cuốn
  • Trên 20.000 lượt người qua lại

Các vị trí Quảng cáo