Share
Nghệ An

Nghệ An

Chân cầu Bến Thủy 1

  • Vị trí: Google Maps
  • Tầm nhìn: 500m
  • Hướng nhìn: Theo h́nh ảnh
  • Kích thước: 16m x 10m x 2 mặt
  • Chất liệu: Khung sắt mặt bạt Hiflilex
  • Trên 100.000 lượt người qua lại

Các vị trí Quảng cáo