Share
Hà Tĩnh

Hà Tĩnh

Pano cầu Bến Thủy - Nghi Xuân - Hà Tĩnh

  • Vị trí: Google Maps
  • Tầm nhìn: 1000m
  • Hướng nhìn: Theo ảnh chụp
  • Kích thước: 8m x 16m x 2 mặt
  • Chất liệu: Kết cấu khung thép
  • Trên 20.000 lượt người qua lại

Các vị trí Quảng cáo