Share
Hà Tĩnh

Hà Tĩnh

Pano Ngã 3 hầm đèo Ngang - Hà Tĩnh

  • Vị trí: Google Maps
  • Tầm nhìn: 1000m
  • Hướng nhìn: Theo ảnh chụp
  • Kích thước: 20m x 10m x 2 mặt
  • Chất liệu: Kết cấu khung thép
  • Trên 100.000 lượt người qua lại

Các vị trí Quảng cáo