Share
Hà Tĩnh

Hà Tĩnh

Pano 3 mặt Ngã tư đường tránh Hà Tĩnh

  • Vị trí: Google Maps
  • Tầm nhìn: 1000m
  • Hướng nhìn: Theo ảnh chụp
  • Kích thước: 6m x 8m x 3 Mặt
  • Chất liệu: Kết cấu khung thp
  • Trn 300.000 lượt người qua lại

Các vị trí Quảng cáo