Share
Quảng Trị

Quảng Trị

Pano Thành phố Đông Hà - Quảng Trị

  • Vị trí: Google Maps
  • Tầm nhìn: 2000m
  • Hướng nhìn: Theo sơ đồ
  • Kích thước: 10m x 20m x 2 mặt
  • Chất liệu: Khung sắt, mặt bạt Hiflex
  • Bảo hành 12 tháng

Các vị trí Quảng cáo